De situatie 

 

De situatie is vrij hopeloos. Er gaan natuurkrachten loskomen die we nu al nauwelijks meer aan kunnen. Golven natuurgeweld die al onze energie en aandacht opslokken, en ons nauwelijks de tijd geven op te krabbelen voordat de volgende dreun ons plat gaat maaien. Ondertussen smelten Groenland en Zuidpool als een speer, warmen oceanen diep op, instabiliseren heel veel droogtegevoelige landstreken, en woeden steeds vaker in grote gebieden infernale branden.

glasgowGelukkig blijft de grootste mitigatie-dwarsligger, de USA dus, niet gespaard van de consequenties. Nee, de 'American life style' was 'not negotiable' (George W. Bush), maar blijkt onder andere behoorlijk 'heatable' en 'inflammable'. Gouverneur Newson (California) vatte het eind juni (2021) netjes samen:“The hots are getting hotter, the dries are getting drier”. Snel expanderende onhoudbare branden leggen af en toe bijna de hele USA-Westcoast (Californië, Nevada, Oregon, Washington) plat, en geven sommigen voldoende reden hun geluk ergens anders te gaan beproeven. Die branden zijn onhoudbaar, want van een andere orde als voorheen gebruikelijk. De Australische Bushfires van de 2019-2020 winter bleken al tot die orde te zijn overgegaan. We zagen daar hoe vegetatie dusdanig diep indroogt, puur koolstof wordt, en dan als het ware explodeert bij ontbranding, alsof er een tank kerosine ontploft. David Ritter omschreef het als 'kruitvat-condities' die bij ontbranding een inferno veroorzaken

aussie mumBijgaande foto is gemaakt in New South Wales (Australië) op 11 november 2019. Je zag dit soort waanzinnige ontbrandingen in de zomer van 2019 ook bij de verbazing-wekkend heftige 'ignitions' van de branden in Californië op beveiligingscamera's van de Nevada brandwacht. In recente evaluaties van de 2020 Californië branden wordt deze toenemende heftigheid ook benadrukt.  

Ja, we willen nog voorkomen, maar in wezen moeten we steeds harder achter voldongen feiten aan lopen. Met blusmiddelen, maskers, opvangcentra, lockdowns, dijken, bunkers. De klimaatdynamiek gaat ons simpelweg alle hoeken laten zien.

En terecht natuurlijk. Elke foute klimaatbeoordeling komt voor haar loon. Waarschuwingen zijn 20 jaar in de wind geslagen. En worden pas recentelijk stevig onder woorden gebracht, omdat   ervaren wetenschappers, topjournalisten en politieke leiders door beginnen te krijgen dat het de ingenieurs voor geen centimeter lukt om voor klimaatverandering een hokje te bouwen. Verontrustende geluiden worden dus steeds frequenter. Zoals van Wallace-Wells, Richard Heinberg, Michael Mann, Jean Jouzel, Jacob Augstein, Michael Oppenheimer, en VN-Secretaris-Generaal Antonio Guterres.

woedeWe halen op dit moment de trekker over. Het randje van onomkeerbaarheid zijn we waarschijnlijk al gepasseerd. Onderzoek heeft geen zin meer. Er hoeft niemand meer naar de polen. We weten genoeg. Het gaat hard. Harder dan we via onderzoek kunnen constateren, blijkt wel uit de reeks van onderschattingen van de laatste jaren. We zijn gearriveerd op een gevaarlijk hellend vlak, en stevenen linea recta op een genocide af. Michael Mann zegt (CNN, 12 sept 2020) weliswaar nog monter: "It's a matter of how bad we're willing to let it get", alsof er nog veel haalbare mitigatie-opties beschikbaar zijn, maar elders grijpen woede, haast, en wanhoop en verontwaardiging sneller als vuur om zich heen.

———

Waarom hebben we deze catastrofale ontwikkeling van onze primaire levenscondities zo finaal onderschat? Dat ga ik (Jac Nijssen) op deze weblocatie van de Afwendbaar groep uitleggen. En dat niet alleen. Ook vallen we frontaal de huidige klimaatpolitiek aan omdat ze volledig georiënteerd staat en stond op technische oplossingen, en zodoende een collectieve oriëntatie op de mogelijkheden om via maatschappelijk reorganiseren de uitstoot op korte termijn te minimaliseren, niet op tijd op gang is gekomen. Met als gevolg dat zeer binnenkort de afwendbaarheid van de klimaat-chaos naar nul zal gaan.

———

Slechts enkelen hebben de omvang van deze donderwolk van het begin af aan goed getaxeerd. James Hansen is er één van.

Hansen begreep die omvang van bovenuit. Ik van onderuit maar signaleerde naast de omvang ook de onderschatting. Want volgens mijn analyse tast ons zwelgen in energie en techniek niet alleen klimaat aan, maar ook het menselijk en sociaal reactievermogen. We zijn energie-verslaafd. In niet geringe mate dronken, zien we de lijnen niet meer, en maken fouten. Twee fouten.

 

Andere paden door deze site:

  • Wie haast heeft, leest kern-artikelen of gaat direct naar de conclusies in wenden.
  • Echter wie beseft dat we te maken krijgen met een heel moeilijke som, verdiept zich in "De dode hoek van klimaatmodellen". In dat boek wordt systematisch afgeleid met welke sociaal-economische maatregelen we de technische transitie moeten flankeren, willen we niet massaal door het ijs gaan. Op duurzaamnieuws.nl staat sinds 23 maart 2019 een korte bespreking van dit boek.
  • Maar goed, omdat het klimaat -- exact volgens mijn verwachting overigens -- sinds de winter van 2018/2019 voelbaar sneller begint te derailleren, hebben we in juni (2019) onze visie op een betrouwbare oplossing in twee op elkaar aansluitende artikelen ge-update en samengevat. Zie Trek je plan en Van koopkracht naar levenskracht.
  • Sinds de zomer van 2019 roepen steeds meer stemmen om een noodstop op het gebruik van fossiele brandstoffen, ongeacht de economische prijs die daar aanhangt. Zodoende hebben we in het najaar van 2019 voor klimaatgroepen een kort plan X geschreven waarin drie economische wisselwerkingsprincipes (simplicity, circularity, accessibility) in hun onderlinge samenhang geïdentificeerd worden waarmee zo’n noodstop gerealiseerd zou kunnen worden. Het is een pakket van gemakkelijk communiceerbare elementen waarmee de XR boodschap verrijkt zou kunnen worden. Plan X is ook in Engelse en Franse versies wijd verspreid..
  • Nog actueler is het artikel ‘Spelen met vuur’ waarin het Australië-gebeuren rond de jaarwisseling naar 2020 en het afgelopen wereldwijde brandenseizoen gebruikt wordt om te analyseren welke gevangenis van gedachtengangen hebben veroorzaakt dat we gaan crashen.
  • Totaal actueel is het artikel 'Discussing a survival strategy and its realization. In dit grote artikel heeft onze groep stukjes van recente overlevingsdiscussies om ons heen tot een lopend en logisch geheel gemaakt. Het identificeert de belangrijkste economische regels/wetten die het overlevingspad blokkeren, bedenkt opties om die regels uit te schakelen en evalueert vervolgens de moeilijke punten, inclusief de controversiële, die naar voren komen rond de collectieve realisatie van een overlevingsstrategie.
  • Het is voor ons geruststellend, alle publicaties op deze site overziend, dat de Afwendbaar groep al twintig jaar het monsterachtige karakter van de klimaatdynamiek qua snelheid en impact volledig correct heeft ingeschat, en ook op bijna geen enkel punt haar visie op de enige uitweg uit deze mega-problematiek ooit heeft hoeven bijstellen. Maar goed: wat niet is, kan nog komen, natuurlijk.